Wyłączenie odpowiedzialności / Prawa autorskie AGRAVIS Mietpark

Treść oferty internetowej
Wszystkie treści są dokładnie sprawdzane i opracowywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Staramy się stale poszerzać i aktualizować ten zakres informacji. Nie można jednak zagwarantować kompletności, poprawności i aktualności. Na przykład nie możemy przyjąć żadnej gwarancji, ani odpowiedzialności za sukces kultur, ponieważ zależy to również od czynników, na które nie mamy wpływu i które nie mają nic wspólnego z jakością odmian. AGRAVIS Technik Center GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody w związku z korzystaniem z zawartości naszej strony internetowej. AGRAVIS Technik Center GmbH nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie o charakterze materialnym lub niematerialnym, szkody następcze lub utratę zysków spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub zawartego w nich oprogramowania. Wszystkie oferty są niewiążące. AGRAVIS Technik Center GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty lub czasowego lub stałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Referencje i linki
Na naszej stronie internetowej znajdują się hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. AGRAVIS Technik Center GmbH wyraźnie oświadcza, że odpowiednie strony, do których prowadzą łącza, były wolne od nielegalnych treści w momencie tworzenia łącza. AGRAVIS Technik Center GmbH nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą łącza/powiązania. Dlatego niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i prezentację wszystkich stron, do których prowadzą łącza, i wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za nie. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez AGRAVIS Technik Center GmbH.

Prawa autorskie
Zawartość strony internetowej AGRAVIS Technik Center GmbH jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez AGRAVIS Technik Center GmbH należą wyłącznie do AGRAVIS Technik Center GmbH. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody AGRAVIS Technik Center GmbH.

Die AGRAVIS Technik Center GmbH dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sami stworzyliśmy lub wykorzystywać nielicencjonowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe, nazwy handlowe i nazwy użytkowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich nie należy wyciągać wyłącznie na podstawie samej wzmianki!

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.